Các sản phẩm

Chuỗi cáp

  • 18/25  Cable Chain

    Chuỗi cáp 18/25

    Mỗi phần phân đoạn của chuỗi cáp nhựa kỹ thuật có thể được mở ra để dễ dàng lắp đặt và bảo trì; Trong khi làm việc, xích nhựa kỹ thuật có độ ồn thấp, chống mài mòn, tốc độ di chuyển cao.